ชอบธรรมชาติต้องไปเขาใหญ่

22654855

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากก็คือ เขาใหญ่เป็นดินแดนแห่งพงไพร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและสัตว์ป่าอยู่มากมาย และที่น่าสนใจก็คือมีเส้นทางเดินป่าซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาพนมดงรัก ที่เขาใหญ่แห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาที่สลับกันไป เต็มไปด้วยพรรณไม้และสัตว์ป่าหลากหลายชนิด อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญหลายสาย และที่สำคัญที่เขาใหญ่ยังได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในนามอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่-ผืนป่าดงพญาเย็นในปี พ.ศ.2548 ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีกิจกรรมท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมอยู่มากมาย

ทั้งท่องเที่ยวน้ำตกเหวนนรกซึ่งเป็นน้ำตกที่ใหญ่และสูงที่สุดในเขาใหญ่ น้ำตกผากล้วยไม้ น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกกองแก้ว น้ำตกเหวประทุน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดูสัตว์ป่าโดยทางอุทยานได้สร้างหอชมสัตว์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้คอยศึกษาพฤติกรรมสัตว์ป่าทั้งหมด 3 แห่งคือ หอดูสัตว์หนองผักชี อยู่กิโลเมตรที่ 35-36 ถนนธนะรัชต์ บริเวณหนองผักชี เป็นแห่งน้ำของสัตว์ป่า หอดูสัตว์มอสิงโต อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ประมาณ 500 เมตร บริเวณอ่างเก็บน้ำมอสิงโต รอบ ๆ เป็นทุ่งหญ้าโล่ง และหอดูสัตว์เขากำแพง อยู่ห่างจากหน่วยฯ คลองปลากั้งประมาณ 2 กิโลเมตร จุดนี้จะเห็นฝูงกระทิงออกมาหากินได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่องสัตว์โดยการขับรถใช้ไฟส่องสัตว์ในช่วงกลางคืน ชมนกนานชนิดกว่า 340 ชนิด